Language selection

Контакт

Југохром Фероалојс ДОО
Адреса: 1215 Јегуновце, Република Македонија
Телефон: +389 44 398449  Факс: +389 44 398448
E-mail: jugochrome@ferroalloys.mk

Борд на директори

Ѓуровиќ  Бранислав
Генерален директор
Телефон: +389 44 398 449
Факс: +389 044 398 448
E-mail: jugochrome@ferroalloys.mk

Стојчески Славко
Технички директор
Телефон: +389 44 398 400
Факс: +389 (02) 309 13 83
E-mail: jugochrome@ferroalloys.mk

Раев Николај
Директор за Реконструкција и Развој
Телефон: +389 44 398 449
Факс: +389 044 398 448
E-mail: jugochrome@ferroalloys.mk

Скендеровски Васил
Комерцијален директор и директор за економија и финансии
Телефон: +389 44 398 449
Факс: +389 044 398 424
E-mail: jugochrome@ferroalloys.mk

Контакт форма

Локација